Nieuwsbrief ‘De Bealch’

Het verenigingsbestuur zal met in gang van 1 januari 2013 drie keer per kalenderjaar de nieuwsbrief uitbrengen.
Tevens is er een nieuw e-mailadreswaar de nieuwe redactie gebruik van maakt en dat is: nieuwsbrief@denbealch.nl

De eerste nieuwsbrief van 2013 is reeds op de mat gevallen. De stukken die niet meer in de nieuwsbrief pasten staan onder het kopje nieuwsbrief vermeld.